Så blir din jobbresa lyckad

Knepet för att dina jobbresor ska bli så effektiva och bra som möjligt ligger till stor del i förberedelserna. Genom att i förväg tänka igenom vad du behöver på din resa och vid de möten och jobb du ska utföra, kommer du inte att sakna något när du är på plats. För att inte behöva lägga samma energi inför varje resa är en checklista till stor hjälp och besparar dig mycket tid. Inkludera allt som du behöver packa ner och allt du behöver förbereda. Om du bokar din resa och dina möten långt i förväg är det extra tryggt att dubbelkolla så att inga förändringar har skett i mellantiden.

Grunden i en smart packning inför jobbresan är naturligtvis en bra resväska i en lagom storlek. Ofta är det ungefär samma saker du behöver ta med dig och om du lägger lite extra tanke och tid på att ta fram en checklista anpassad till dig, kommer dina följande resor att flyta på smidigare. En bra uppdelning av checklistan är

  • Förberedelser
  • Jobbrelaterade saker du behöver
  • Personliga persedlar

Förberedelser innebär rese- och hotellbokningar samt överenskommelser med de personer som du ska resa med och de som du ska träffa på destinationen. Om du reser tillsammans med en kollega, se till att du själv har all information om du i sista stund blir tvungen att resa ensam.

De jobbrelaterade sakerna du behöver är specifikt för ditt företag, idealiskt är om företaget gemensamt kan ta fram den delen av checklistan, men vänta inte på det. Till de jobbrelaterade sakerna räknas till exempel dator med laddare, varuprover, ritningar och verktyg.

Kläder och hygienartiklar placerar du under personliga persedlar.

Genomarbetad Checklista

När det är dags att planera och genomföra en jobbresa och du har din genomarbetade checklista framför dig kommer det att gå snabbt med förberedelser och packning. En checklista kan vara omfattande, men det är inte säker att du behöver ta med allt varje gång. Din lista kommer förmodligen att förändras över tid, och det ska den göra. Se till att du har din checklista uppdaterad, och gör listan allmän så behöver du inte ändra lika ofta.

Det finns dock en risk med checklistor och det är att du slutar tänka och blint litar på checklistan. Ett sätt att undvika det är att ha med en sista punkt som är ”övrigt att tänka på”.